Blog

Sprawozdania finansowe za 2016. Bilans i rachunek zysków i strat.

9 listopada 2016
Kinga Werk
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Od 2016 roku podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do wprowadzenia zmian w dotychczasowym układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat. ...
Sprawozdania finansowe za 2016. Bilans i rachunek zysków i strat.

Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.

2 listopada 2016
Kinga Werk
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dn. 23 lipca 2015 r. wprowadza szereg modyfikacji w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, które obligatoryjnie należy stosować od 2016. ...
Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.

Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy

2 lutego 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe to raport roczny przedstawiający czytelny przegląd rozwoju działalności danej spółki i jej sytuację. Dobrze sporządzone wzmacnia wiarygodność firmy. ...
Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy