?>

PRAWO I DORADZTWO PRAWNE

Każdego roku powstaje kilkaset aktów prawnych, które modyfikują bądź całkowicie zmieniają obwiązujące regulacje życia gospodarczego. Ich skomplikowany wymiar oraz fakt, że dotyczą każdej czynności w ramach obrotu gospodarczego powoduje, że niejednokrotnie przedsiębiorcy podejmują decyzje biznesowe, które nie obejmują wszystkich czynników i uwarunkowań prawnych.

Udział prawnika w procesie biznesowym pozwala zatem zabezpieczyć od strony prawnej prowadzone interesy bądź minimalizować ryzyka związane z podejmowaniem działalności.

Współpraca z prawnikami naszej Kancelarii prawnej zapewnia:

 • doradztwo prawne realizowane przez zespół z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym popartym skuteczną realizacją procesów w różnorodnych branżach,
 • bezpieczeństwo rozpoczęcia i prowadzenia działalności i inwestycji zgodnie z obowiązującym w danym kraju system prawnym,
 • uzyskanie opinii prawnej obejmującej kompleksową wykładnię prawną potwierdzaną aktualnym orzecznictwem,
 • wsparcie procesów decyzyjnych struktur wewnętrznych firmy – działów handlowych, działów personalnych, organów spółek, itp. – poprzez doradztwo w zakresie prawnych aspektów ich działalności,
 • prawidłowość realizacji procesów innowacyjnych o dużym stopniu złożoności i jednoczesne zabezpieczenie ich realizacji pod kątem prawnym,
 • zmniejszenie ryzyka nieporozumień językowych i kulturowych pomiędzy partnerem polskim i zagranicznym, ze względu na dwujęzyczność naszych pracowników.

Podstawowe zakresy doradztwa prawnego BSO Prawo & Podatki Wrocław:

ZAUFALI NAM

 • Westerwelle PL GmbH & Co. KG Oddział w Polsce
 • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
 • Hirsch Porozell sp. z o.o.
 • Noelken sp. z o.o., Nölken Hygene Products GmbH
 • więcej…

PRACUJEMY DLA