Aktualności

ULGA ABOLICYJNA – Prezydent podpisał ustawę

7 grudnia 2020
Aktualności, Podatki

ULGA ABOLICYJNA – Prezydent podpisał ustawę

30 listopada 2020 r. uchwalona została ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2123) wprowadzająca zmiany w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej. Zmienione przepisy wejdą  w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Szerzej na temat czym jest ulga abolicyjna oraz jakie zmiany zostały przewidziane w nowelizacji pisaliśmy w artykule ULGA ABOLICYJNA – PLANOWANE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Przypomnijmy tylko. Ulga abolicyjna pozwalała na zniwelowanie różnic wynikających z zastosowania różnych metod opodatkowania dochodów zagranicznych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o PIT osoby uzyskujące dochody w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujące zastosowanie metody obliczenia proporcjonalnego (m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Litwa, Słowacja, Belgia, Dania, Austria, Słowenia) będą zobowiązane odprowadzić co do zasady wyższy niż dotychczas podatek od osiąganych dochodów zagranicznych. Dochody zagraniczne podatnik będzie musiał wykazać oraz rozliczyć w deklaracji podatkowej za dany rok.