Blog

OD 1 STYCZNIA 2015 CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH ZAPŁACĄ SKŁADKI RENTOWE I EMERYTALNE

19 grudnia 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
23 października 2014 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne ustawy, m.in. w zakresie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych. Zmiany 2015 Zgodnie z art. 1 ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, […] ...
OD 1 STYCZNIA 2015 CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH ZAPŁACĄ SKŁADKI RENTOWE I EMERYTALNE

Ważne orzeczenie TK w sprawie nieodpłatnych świadczeń

15 lipca 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Trybunał Konstytucyjny orzekł: przepisy ustawy dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń, rozumianych jako przysporzenia majątkowe o indywidualnej określonej wartości, otrzymanych przez pracownika - są zgodne z Konstytucją RP. ...
Ważne orzeczenie TK w sprawie nieodpłatnych świadczeń

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

10 kwietnia 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Rok 2014 jest pierwszym, w którym pracodawcy będą musieli uwzględnić skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2012 roku w odniesieniu do pracowników, dla których zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym od pracy.  Przypomnijmy, że powołanym wyżej wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 130 § 2? kodeksu pracy za niezgodny z wyrażoną w […] ...
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę