Blog

ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

18 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Dnia 18.01.2015 r. wejdą w życie nowe regulacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.i.k.), rozszerzające na osoby zarządzające przedsiębiorstwem odpowiedzialność z tytułu stosowania przez przedsiębiorstwo praktyk ograniczających konkurencję. Osobami zarządzającymi w rozumieniu powołanej ustawy są osoby kierujące przedsiębiorstwem, w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy. Zgodnie z […] ...
ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZMIANY W ZAKRESIE WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH

1 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, na mocy której wprowadzone zostają nowe zasady w zakresie wstępnych badań lekarskich pracowników, które obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2015 r. Obecnie zgodnie z kodeksem pracy, osoba przyjmowana do pracy podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim. Pracownik jest z tego […] ...
ZMIANY W ZAKRESIE WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH