Nowy wzór PIT-2

Nowy wzór PIT-2

5 stycznia 2023
Kadry i płace, Księgowość
Od początku 2023 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. Będzie obowiązywał nowy druk PIT-2(9) oświadczenia / wnioski podatnika dla celów obliczania ...
Nowy wzór PIT-2