Publikacje

Czy wypowiedzeniem zmieniającym można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji?

10 lutego 2011
Publikacje

Czy wypowiedzeniem zmieniającym można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji?

Zdarza się, że umowa o zakazie konkurencji nie zostaje sporządzona w formie osobnego dokumentu, lecz jest zawarta w treści umowy o pracę. Jakkolwiek jest to dopuszczalne, to zawarcie umowy o zakazie konkurencji w takiej formie może prowadzić do niejasności związanych z możliwością jej rozwiązania czy modyfikacji w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Publikacja dostępna tylko w języku polskim.