Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dostępu do Rejestru Beneficjentów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dostępu do Rejestru Beneficjentów

30 listopada 2022
Aktualności, AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Prawo
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podważa zasadę powszechnego dostępu do rejestrów beneficjentów. ...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dostępu do Rejestru Beneficjentów

Nowelizacja przepisów AML/CFT

12 kwietnia 2021
Aktualności, AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. ...
Nowelizacja przepisów AML/CFT