Badania i rozwój (IP BOX | B+R)

?>

Badania i rozwój (ulga B+R, ulga IP BOX). Usługi prawne we Wrocławiu.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną zyskały w ostatnich latach instrumenty pozwalające na oszczędności podatkowe. Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box  to znaczne obniżenie wysokości podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT).

Skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej oraz IP Box wymaga wprowadzenia odpowiednich zasad i mechanizmów w całej działalności przedsiębiorstwa a także zastosowania szczególnych zapisów w księgach rachunkowych. Prawnicy BSO Prawo & Podatki wspierają przedsiębiorców w prawidłowej identyfikacji i rozliczeniu działalności B+R, jak również wskazują potencjalne możliwości skorzystania z ulg.

USŁUGI PRAWNE. JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?

  • przeprowadzamy audyt prawny B+R, pozwalający zweryfikować możliwość korzystania z ulg B+R i IP Box. W przypadku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej określamy prawidłowość identyfikacji działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z ustawową definicją;
  • dokonujemy weryfikacji przedsiębiorstwa celem pozyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR);
  • opracowujemy obowiązkową dokumentację działalności badawczo-rozwojowej (rejestry projektów, regulaminy organizacyjne, sprawozdania z działalności B+R, ewidencje itp.)
  • weryfikujemy prawidłowość prowadzonej dokumentacji projektów;
  • przygotowujemy i występujemy z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie możliwości skorzystania z ulg;
  • reprezentujemy przedsiębiorców w trakcie czynności sprawdzających lub kontroli przez urzędy skarbowe, jak również w trakcie postępowań odwoławczych;