Liderzy

  • [contact-form-7 id="1934" title="Formularz kontaktowy - Barbara Wawrzyniak"]
  • https://www.linkedin.com/in/basia-wawrzyniak-1aa97310
  • telefon
  • +48 71 346 70 70

Barbara Wawrzyniak

Radca prawny

Barbara Wawrzyniak

Absolwentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała prawo na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. Od 2011 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, w szczególności z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego i prawa spółek na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Prowadzi dwujęzyczną – polsko-niemiecką – obsługę spółek, doradzając na etapie rozpoczęcia działalności, poprzez bieżącą działalność spółki a także na etapie zmian strukturalnych.

W Kancelarii kieruje działem prawa pracy. Przygotowuje i konsultuje strategiczne plany zatrudniania pracowników, w tym zatrudniania cudzoziemców oraz oddelegowywania pracowników do pracy poza granice Polski, np. Niemcy. Współpracuje z zarządami oraz dyrektorami działów HR (HR Partner) w zakresie planowania i prowadzenia zmian pracowniczych – przejęcia pracowników, zwolnień, w tym zwolnień grupowych, optymalizacji świadczeń socjalnych itp. Tworzy i opiniuje umowy pracownicze dla pracowników wszystkich szczebli, wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania. Stworzyła autorski program prawnego audytu kadrowego – due diligence kadrowe (HR due diligence) – pozwalającego na wszechstronną ocenę ryzyk związanych z prowadzoną polityką kadrową spółki.

Jest autorką publikacji koncentrujących się na prawie pracy i prawie handlowym w dziennikach ogólnopolskich oraz prasie branżowej. Prowadzi szkolenia (otwarte i zamknięte) z zakresu prawa pracy oraz prawa spółek handlowych.

  • specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń, w szczególności transgranicznego prawa pracy i delegowania pracowników,
  • specjalista w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek z kapitałem polskim i zagranicznym.
  • doradca w zakresie tworzenia, przekształceń, likwidacja spółek kapitałowych, jak również bieżącej obsługi korporacyjnej.

Języki obce


niemiecki, hiszpański, angielski

 
Wybrane publikacje

Obszary współpracy
Prawo handlowe i prawo spółek Prawo Pracy Restrukturyzacja | Upadłość