Aktualności

Biznes i Technologie. Rozliczanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w firmie.

6 maja 2020
Aktualności, Księgowość

Biznes i Technologie. Rozliczanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w firmie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) mogą korzystać z ulgi na badania i rozwój oraz rozliczać ją korzystając z preferencyjnej ulgi Innovation Box.

Zapraszamy do współpracy firmy innowacyjne z branży IT, farmaceutycznej, medycznej, kosmicznej oraz wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych podatkowym rozliczeniem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Korzyści podatkowe mogą również uzyskać przedsiębiorcy wykorzystujący narzędzia do programowania lub kodowania w przemyśle 4.0.

BSO Outsourcing, wrocławskie biuro księgowe, oferuje wsparcie w procesie wdrażania i księgowego rozliczania ulg na działalność badawczo-rozwojową:

  • przeprowadzamy ocenę możliwości skorzystania z ulgi IP Box lub B+R
  • dokonujemy podziału przychodów i kosztów kwalifkowanych w zakresie ulgi IP Box lub B+R
  • przygotowujemy i występujemy z wnioskiem o interpretację indywidualną możliwości korzystania z ulg
  • rozliczamy ulgi Innovation Box i B+R w deklaracjach podatkowych.

W przypadku jakichkolwiek do Państwa dyspozycji pozostaje Maciej Szermach.