Blog

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

23 kwietnia 2018
Hubert Sarzynski
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
30 kwietnia 2018 r. rozpocznie prace Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Instytucja Rzecznika powołana została dla wspierania i monitorowania wdrażania zasad tzw. Konstytucji Biznesu. ...
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

17 kwietnia 2018
Hubert Sarzynski
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców jest najważniejszą ustawą z tzw. pakietu Konstytucji Biznesu. Jakie rozwiązania wprowadza i czy faktycznie stwarza korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności? Zapraszamy o do lektury artykułu. ...
Prawo przedsiębiorców. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Najważniejsze zmiany w CIT 2018

31 stycznia 2018
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Rok 2018 przynosi kolejne zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych. Prezentujemy najważniejsze zmiany. ...
Najważniejsze zmiany w CIT 2018

Najważniejsze zmiany w PIT w 2018 r.

31 stycznia 2018
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Najważniejsze zmiany w PIT w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. ...
Najważniejsze zmiany w PIT w 2018 r.

Zmiany 2018: opłata recyklingowa

22 grudnia 2017
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Opłata recyklingowa. Przedsiębiorca pobierze ją od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w jego firmie. ...
Zmiany 2018: opłata recyklingowa