Blog

Księgowość 2016: Zwróć uwagę na ważne zmiany

8 stycznia 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace, Księgowość spółek
2016 rok przynosi wiele zmian w obowiązujących przepisach. Przedstawimy listę najważniejszych znowelizowanych przepisów, które obowiązkowo należy uwzględnić w rozliczeniach działalności gospodarczej. ...
Księgowość 2016: Zwróć uwagę na ważne zmiany

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

2 czerwca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek
Przedsiębiorcy krajowi, którzy podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE nabyli towary lub usługi płacąc przy tym VAT naliczony mają prawo do ubiegania się o jego zwrot składając odpowiedni wniosek VAT-REF (Value-Added Tax-Refund) do 30 września. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, przedsiębiorcy utracą prawo do zwrotu podatku za rok poprzedni. Wniosek VAT-REF […] ...
Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy

2 lutego 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe to raport roczny przedstawiający czytelny przegląd rozwoju działalności danej spółki i jej sytuację. Dobrze sporządzone wzmacnia wiarygodność firmy. ...
Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy