Blog

Najważniejsze zmiany w CIT 2018

31 stycznia 2018
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Rok 2018 przynosi kolejne zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych. Prezentujemy najważniejsze zmiany. ...
Najważniejsze zmiany w CIT 2018

Najważniejsze zmiany w PIT w 2018 r.

31 stycznia 2018
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Najważniejsze zmiany w PIT w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. ...
Najważniejsze zmiany w PIT w 2018 r.

Zmiany 2018: Rozdzielenie źródeł przychodów w CIT od 2018 roku

9 stycznia 2018
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Podatki
Do 2017 roku dochód z CIT był rozliczany łącznie bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód został osiągnięty. Od 2018 roku koszty i przychody z każdego źródła będą rozliczane odrębnie. ...
Zmiany 2018: Rozdzielenie źródeł przychodów w CIT od 2018 roku

Zmiany 2018: opłata recyklingowa

22 grudnia 2017
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Opłata recyklingowa. Przedsiębiorca pobierze ją od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w jego firmie. ...
Zmiany 2018: opłata recyklingowa

Zmiany 2018: nowe formularze PIT

21 grudnia 2017
BSO Prawo & Podatki
Blog, Podatki, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Nowe wzory formularzy PIT na 2018 r. Opublikowane w Rozporządzeniu wzory będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r. ...
Zmiany 2018: nowe formularze PIT