Blog

Umowy w branży IT. Postanowienia o charakterze technicznym

23 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Umowy
Umowy dotyczące oprogramowania dotyczą obszaru o niezwykle wysokim stopniu specjalizacji; bardzo istotną częścią takiego dokumentu będą więc zapisy o charakterze technicznym, dotyczące nie tylko sporządzenia przez przyjmującego zamówienie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi oprogramowania, lecz także języka programowania, serwera czy udostępnienia kodów źródłowych. Będą to więc takie kwestie, jak np. jaka wersja danego języka będzie […] ...
Umowy w branży IT. Postanowienia o charakterze technicznym

Umowy w branży IT. Postanowienia podstawowe i prawo autorskie cd.

22 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Umowy
Kolejną kwestią z zakresu prawa autorskiego, o której strony powinny pamiętać przy sporządzaniu umowy na oprogramowanie, jest dokładne określenie pól eksploatacji, czyli samodzielnych, wyodrębnionych ekonomicznie sposobów korzystania z utworu. Precyzyjne określenie tych pól jest ważne nie tylko ze względu na to, że ? w braku odmiennych uregulowań umownych ? twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie […] ...
Umowy w branży IT. Postanowienia podstawowe i prawo autorskie cd.

Umowy w branży IT. Postanowienia podstawowe i prawo autorskie

21 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Działalność B+R, Umowy
Kolejna część artykułu poświęconego umowom w branży IT. Tym razem prezentujemy zapisy, które powinny zostać niezbędnie zawarte w umowach. ...
Umowy w branży IT. Postanowienia podstawowe i prawo autorskie

Umowy w branży IT

20 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Umowy
Umowy w branży IT. Czy powinno się je podpisywać. Prezentujemy pierwszy z cyklu artykułów poświęconych umową software. ...
Umowy w branży IT

Forma wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej

28 kwietnia 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, skierowanej do odbiorcy, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się przy tym za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym […] ...
Forma wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej