Blog

Przegląd zmian prawa podatkowego

20 października 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wprowadzono szereg nowelizacji w przepisach podatkowych. Przedstawiamy te o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorców. ...
Przegląd zmian prawa podatkowego

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

16 lipca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie. Pracodawca zobowiązany będzie utworzyć specjalny profil informacyjny płatnika składek, nie później niż do dnia 31.12.2015 r. ...
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

2 czerwca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek
Przedsiębiorcy krajowi, którzy podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE nabyli towary lub usługi płacąc przy tym VAT naliczony mają prawo do ubiegania się o jego zwrot składając odpowiedni wniosek VAT-REF (Value-Added Tax-Refund) do 30 września. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, przedsiębiorcy utracą prawo do zwrotu podatku za rok poprzedni. Wniosek VAT-REF [...] ...
Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

Konsekwencje podatkowe użyczenia samochodu służbowego pracownikowi firmy

2 czerwca 2015
Beata Garstka
Blog, JDG
Przedsiębiorcy posiadający pojazdy firmowe już na samym początku powinni jasno określić zasady korzystania z samochodów osobowych przez pracowników. ...
Konsekwencje podatkowe użyczenia samochodu służbowego pracownikowi firmy

Domena jako aport wnoszony do spółki

28 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
Artykuł 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych odnosi się do zasad, związanych z negatywnymi kryteriami uznania danego wkładu za aport w spółkach kapitałowych. Zgodnie z jego brzmieniem, przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Na podstawie tego przepisu przez doktrynę i orzecznictwo określone zostały także pozytywne kryteria tzw. [...] ...
Domena jako aport wnoszony do spółki