Blog

Reklama czy SPAM? Czyli o tym, jak wysyłać materiały drogą elektroniczną zgodnie z prawem

13 kwietnia 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
Jedną z najbardziej skutecznych metod dotarcia do potencjalnego klienta jest dziś wciąż poczta elektroniczna. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje zatem tę formę komunikacji, licząc na atrakcyjny poziom konwersji. Nie każda jednak forma tak przedstawionej oferty handlowej jest prawnie dozwolona. To, co potocznie określane jest jako SPAM lub Junk e-mail, w polskim ustawodawstwie ma swój odpowiednik jako: niezamówiona [...] ...
Reklama czy SPAM? Czyli o tym, jak wysyłać materiały drogą elektroniczną zgodnie z prawem

Ochrona dobrego imienia przedsiębiorcy w Internecie

6 marca 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
W dobie Internetu i nowych technologii opinie ? również te nieprawdziwe i krzywdzące ? można prezentować w sposób niezwykle prosty i szybki, a ich zasięg w wirtualnej rzeczywistości jest bardzo szeroki. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą bronić się przed bezpodstawną krytyką w sieci? Zgodnie z kodeksem cywilnym przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje [...] ...
Ochrona dobrego imienia przedsiębiorcy w Internecie

Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy

2 lutego 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe to raport roczny przedstawiający czytelny przegląd rozwoju działalności danej spółki i jej sytuację. Dobrze sporządzone wzmacnia wiarygodność firmy. ...
Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy

ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

18 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Dnia 18.01.2015 r. wejdą w życie nowe regulacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.i.k.), rozszerzające na osoby zarządzające przedsiębiorstwem odpowiedzialność z tytułu stosowania przez przedsiębiorstwo praktyk ograniczających konkurencję. Osobami zarządzającymi w rozumieniu powołanej ustawy są osoby kierujące przedsiębiorstwem, w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy. Zgodnie z [...] ...
ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZMIANY W ZAKRESIE WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH

1 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, na mocy której wprowadzone zostają nowe zasady w zakresie wstępnych badań lekarskich pracowników, które obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2015 r. Obecnie zgodnie z kodeksem pracy, osoba przyjmowana do pracy podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim. Pracownik jest z tego [...] ...
ZMIANY W ZAKRESIE WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH