Blog

Delegowanie pracowników. Oskładkowanie noclegów.

20 kwietnia 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
SN: pojęcie przychodu w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezp. społeczne. ...
Delegowanie pracowników. Oskładkowanie noclegów.

Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

8 kwietnia 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Na 18 czerwca 2016 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ustawy z 16 marca 2016 r. wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. Jakie zmiany przyniesie? ...
Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4 kwietnia 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace
Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest do utworzenia ZFŚS. Poznaj podstawowe informacje na temat tworzenia ZFŚS i wydatkowania pieniędzy. ...
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednolity Plik Kontrolny – nowe narzędzie kontroli

14 marca 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, JDG, Jednolity Plik Kontrolny, Księgowość spółek
Od 01 lipca 2016 r. przedsiębiorców poddanych kontroli skarbowej zacznie obowiązywać obowiązek przesyłania organom podatkowym danych księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, tzw. JPK. ...
Jednolity Plik Kontrolny – nowe narzędzie kontroli

Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

11 marca 2016
Maciej Szermach
Blog
Nawet 3.000,00 zł może zapłacić przedsiębiorca, który nie zgłosi w terminie urządzeń chłodniczych do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. ...
Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…