Blog

Histeria „umów śmieciowych”

27 listopada 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Prawo Pracy
Kardynalnym błędem popełnianych przez krytyków umów zlecenia (a przy okazji w pewnym zakresie także umów o dzieło) ? bo o nich mowa ? jest skupianie krytyki na samych umowach właśnie. ...
Histeria „umów śmieciowych”

Działalność B+R z nową ulgą podatkową

18 listopada 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki
1 stycznia 2016 roku tracą moc przepisy o uldze na nabycie nowych technologii. W ich miejsce wprowadzona zostanie ulga na działalność badawczo-rozwojową. ...
Działalność B+R z nową ulgą podatkową

Przegląd zmian prawa podatkowego

20 października 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wprowadzono szereg nowelizacji w przepisach podatkowych. Przedstawiamy te o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorców. ...
Przegląd zmian prawa podatkowego

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

16 lipca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie. Pracodawca zobowiązany będzie utworzyć specjalny profil informacyjny płatnika składek, nie później niż do dnia 31.12.2015 r. ...
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

2 czerwca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek
Przedsiębiorcy krajowi, którzy podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE nabyli towary lub usługi płacąc przy tym VAT naliczony mają prawo do ubiegania się o jego zwrot składając odpowiedni wniosek VAT-REF (Value-Added Tax-Refund) do 30 września. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, przedsiębiorcy utracą prawo do zwrotu podatku za rok poprzedni. Wniosek VAT-REF […] ...
Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE