Blog

Estoński CIT

22 lipca 2020
Marzena Hełmecka
Blog, Podatki
Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie od nowego roku szeregu zmian w opodatkowaniu przedsiębiorców - płatników podatku dochodowego CIT. ...
Estoński CIT

Ulga IP Box. Zasady do spełnienia.

6 maja 2020
dr Łukasz Kuta
Blog, Działalność B+R
Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) mogą obecnie skorzystać z preferencyjnej ulgi IP Box. ...
Ulga IP Box. Zasady do spełnienia.

Koszty zakwaterowania pracowników a PIT w Tarczy Antykryzysowej

3 kwietnia 2020
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Niestety, wygląda na to, że w obecnym zawirowaniu prawnym nawet twórcy przepisów nie radzą sobie z ich interpretacją. ...
Koszty zakwaterowania pracowników a PIT w Tarczy Antykryzysowej

Realizacja zamówień publicznych a pandemia COVID-19

1 kwietnia 2020
Marzena Hełmecka
Blog
W przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych określono przypadki, w których możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy. Jedną z takich sytuacji jest wystąpienie okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. ...
Realizacja zamówień publicznych a pandemia COVID-19

Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

1 kwietnia 2020
Wojciech Skowyrko
Blog, Sprawozdanie finansowe
31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. ...
Nowe terminy dla sprawozdań finansowych