Blog

Histeria „umów śmieciowych”

27 listopada 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Prawo Pracy
Kardynalnym błędem popełnianych przez krytyków umów zlecenia (a przy okazji w pewnym zakresie także umów o dzieło) ? bo o nich mowa ? jest skupianie krytyki na samych umowach właśnie. ...
Histeria „umów śmieciowych”

ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

18 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Dnia 18.01.2015 r. wejdą w życie nowe regulacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.i.k.), rozszerzające na osoby zarządzające przedsiębiorstwem odpowiedzialność z tytułu stosowania przez przedsiębiorstwo praktyk ograniczających konkurencję. Osobami zarządzającymi w rozumieniu powołanej ustawy są osoby kierujące przedsiębiorstwem, w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy. Zgodnie z […] ...
ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZMIANY W ZAKRESIE WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH

1 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, na mocy której wprowadzone zostają nowe zasady w zakresie wstępnych badań lekarskich pracowników, które obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2015 r. Obecnie zgodnie z kodeksem pracy, osoba przyjmowana do pracy podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim. Pracownik jest z tego […] ...
ZMIANY W ZAKRESIE WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH

OD 1 STYCZNIA 2015 CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH ZAPŁACĄ SKŁADKI RENTOWE I EMERYTALNE

19 grudnia 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
23 października 2014 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne ustawy, m.in. w zakresie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych. Zmiany 2015 Zgodnie z art. 1 ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, […] ...
OD 1 STYCZNIA 2015 CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH ZAPŁACĄ SKŁADKI RENTOWE I EMERYTALNE

Ważne orzeczenie TK w sprawie nieodpłatnych świadczeń

15 lipca 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Trybunał Konstytucyjny orzekł: przepisy ustawy dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń, rozumianych jako przysporzenia majątkowe o indywidualnej określonej wartości, otrzymanych przez pracownika - są zgodne z Konstytucją RP. ...
Ważne orzeczenie TK w sprawie nieodpłatnych świadczeń