Blog

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

10 kwietnia 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Rok 2014 jest pierwszym, w którym pracodawcy będą musieli uwzględnić skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2012 roku w odniesieniu do pracowników, dla których zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym od pracy.  Przypomnijmy, że powołanym wyżej wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 130 § 2? kodeksu pracy za niezgodny z wyrażoną w […] ...
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy ? czas pracy i okresy rozliczeniowe

30 sierpnia 2013
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 12.07.2013 roku o zmianie ustawy ? Kodeks pracy (k.p.) oraz ustawy o związkach zawodowych, od 23.08.2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydłużenia okresów rozliczeniowych oraz wprowadzenia ruchomego czasu pracy. 12 ? miesięczny okres rozliczeniowy Na podstawie znowelizowanego art. 129 § 2 Kodeksu pracy możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego […] ...
Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy ? czas pracy i okresy rozliczeniowe