Publikacje

Co kryje Innovation Box dla przedsiębiorcy?

6 czerwca 2019
Publikacje

Co kryje Innovation Box dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli koszty w ramach prowadzonej działalności B+R (koszty kwalifikowane) mogą odliczyć ich równowartość od dochodu korzystając z ulgi w ramach tzw. Innovation box. Szczegóły w artykule dr. Łukasza Kuty.