Aktualności

COVID-19. Jak uniknąć upadłości?

30 marca 2020
Aktualności, Prawo, Restrukturyzacja | Upadłość

COVID-19. Jak uniknąć upadłości?

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19, którym grozi utrata płynności finansowej, w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości mogą zgłosić się do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach postępowania sanacyjnego, przedsiębiorca może:

  • wstrzymać się z obowiązkiem spłaty zobowiązań powstałych przed dniem wszczęcia postępowania,
  • wstrzymać działania egzekucyjne wierzycieli, w tym zabezpieczone na majątku przedsiębiorcy zastawem lub hipoteką,
  • uchylić się od obowiązku realizacji niekorzystnych umów,
  • zredukować zatrudnienie.

W tym trudnym, szczególnie dla przedsiębiorców, czasie szybkie podjęcie odpowiednich działań może pomóc im w kontynuowaniu działalności, bez konieczności ogłaszania upadłości czy likwidacji przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem szczegółów postępowań restrukturyzacyjnych oraz przeprowadzeniem badania, czy spełniają przesłanki zagrożenia niewypłacalnością, zachęcamy do kontaktu.

Do Państwa dyspozycji pozostaje mec. Maciej Szermach LL.M.