Liderzy

 • [contact-form-7 id="7171" title="Formularz kontaktowy - Dorota Dytfeld"]
 • https://www.linkedin.com/in/dorota-dytfeld-110325142/
 • telefon
 • +48 71 346 70 70

Dorota Dytfeld

Payroll Team Leader, Specjalista ds. kadr i płac, Księgowa

Dorota Dytfeld

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z księgowością personalną związana od 2015 r. Swoje praktyczne umiejętności wzbogaca o wiedzę teoretyczną na podyplomowych studiach Kadry i Płace. 

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej spółek z kapitałem polskim i zagranicznym oraz oddziałów firm zagranicznych. W biurze rachunkowym BSO Outsourcing kieruje pracami zespołu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, który: 

 • świadczy pełną obsługę kadrową i płacową osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym cudzoziemców (obcokrajowców z Unii Europejskiej i spoza UE);
 • sporządza dokumentacje personalne związane z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy;
 • nalicza wynagrodzenia, sporządza listy płac oraz rozlicza umowy cywilnoprawne;
 • sporządza deklaracje rozliczeniowe do ZUS, US, PFRON, GUS;
 • zakłada i prowadzi akta osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wystawia wymagane przepisami dokumenty oraz zaświadczenia dla pracowników;
 • sporządza odpowiedzi na pisma urzędowe, zajęcia komornicze itp.

Swoje kompetencje zawodowe poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach oraz współpracując z zespołem księgowych przy:

 • księgowaniu bieżących dokumentów: faktury sprzedaży, zakupu,  wyciągi bankowe, listy płac, WNT, WDT, raporty kasowe;
 • rozliczaniu rozrachunków;
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, JPK, itd;
 • obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzeniu sprawozdań finansowych.

języki

niemiecki, angielski

 

Obszary współpracy
Kadry i płace Księgowość finansowa Dokumentacja księgowa Nadzór księgowy Zewnętrzne audyty księgowe