Liderzy

  • [contact-form-7 id="7172" title="Formularz kontaktowy - Lukasz Kuta"]
  • telefon
  • +48 71 346 70 70

dr Łukasz Kuta

Księgowy

dr Łukasz Kuta

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obrona pracy doktorskiej z zakresu wpływu obciążeń pracowników na poziom bezpieczeństwa pracy. Niemieckojęzyczny księgowy.

Doświadczony i długoletni współpracownik wrocławskich Uczelni oraz zagranicznych jednostek otoczenia biznesu i nauki. Działalność naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową. W ramach zespołu księgowego biura rachunkowego BSO Outsourcing:

  • dokonuje rozliczeń księgowych działalności spółek polskich oraz spółek zależnych i oddziałów spółek zagranicznych (niemieckich);
  • prowadzi rozliczenia księgowe projektów inwestycyjnych, kalkulacje opłacalności realizowanych przedsięwzięć gospodarczych także oceny opłacalności inwestycji w różne instrumenty finansowe;
  • rozlicza koszty prac projektów badawczo-rozwojowych (projekty B+R);
  • doradza przy przygotowywaniu wniosków projektowych na dofinansowanie działalności B+R; 
  • uczestniczy w sporządzeniu sprawozdań finansowych rocznych i okresowych;
  • dokonuje oceny opłacalności inwestycji w różne instrumenty finansowe.

Autor opracowań i artykułów, w tym naukowych publikowanych w krajowych i międzynarodowych prestiżowych czasopismach. Prelegent podczas krajowych i zagranicznych konferencji z zakresu nauki i biznesu, podczas których prezentuje autorskie rozwiązania lub koncepcje mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarki.

języki


angielski, niemiecki, francuski

 

Obszary współpracy
Księgowość finansowa Dokumentacja księgowa Nadzór księgowy Zewnętrzne audyty księgowe