Aktualności

Implementacja Dyrektywy Omnibus

14 czerwca 2022
Aktualności, Prawo

Implementacja Dyrektywy Omnibus

Celem dyrektywy Omnibus jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu, w tym w handlu internetowym. Dla przedsiębiorców branży e-commerce oznacza to konieczność dostosowania sklepów internetowych do nowych wymogów, a dla pozostałych konieczność zmiany sposobu uwidaczniania cen.

Dyrektywa nr 2019/2161 zwana dyrektywą Omnibus nakłada na państwa członkowskie obowiązek dostosowania swojego prawodawstwa do łatwiejszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

W preambule dyrektywy możemy przeczytać, że sankcje są bardzo zróżnicowane
w państwach Unii i nie wszędzie jest zapewniony prawidłowy standard ochrony konsumentów.

Ponadto dyrektywa doprecyzowuje kwestie oznaczania cen produktów oraz dostosowuje przepisy dyrektyw o ochronie konsumentów do rosnącego rynku cyfrowego.

Projekt ustawy implementujący dyrektywę Omnibus jest obecnie w toku prac legislacyjnych. Projekt wprowadza m.in.:

  • pojęcie pokazu oraz zakaz zawierania umów finansowych w trakcie pokazu,
  • pojęcie internetowej platformy handlowej oraz obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów za pośrednictwem platformy,
  • a także obowiązki przedsiębiorców związane z oznaczaniem cen towarów i usług.

Dotychczasowe przepisy dotyczące zawierania umów na odległość mają zostać znacznie rozbudowane. Jednocześnie ustawodawca wprowadza nowe i uzupełnia dotychczasowe sankcje w związku z naruszeniem praw konsumentów. Zasady uwidaczniania cen są przedmiotem osobnego, projektowanego rozporządzenia, które będzie definiować rodzaje towarów i usług oraz sposoby prezentowania cen i jednostek w zależności od rodzaju towaru czy usługi.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Kancelaria BSO Prawo & Podatki oferuje Państwu nie tylko przeprowadzenie podstawowych działań prawnych wdrażających zasady zgodne z Dyrektywą Omnibus, ale także bieżącą pomoc w konkretnych przypadkach już po wdrożeniu zmian wymaganych przez Dyrektywę.

  • przeprowadzenie audytu prawnego dostosowania obecnej dokumentacji do przepisów dyrektywy Omnibus
  • przygotowanie zmian w treści dokumentacji oraz regulaminów zgodnych z nowymi przepisami
  • przygotowanie wzoru informacji o odstąpieniu od umowy
  • audyt wprowadzonych zmian w odniesieniu do wymogów dyrektywy Omnibus
  • indywidualna konsultacja, szkolenia w zakresie prawnych aspektów e-commerce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Hubert Sarżyński, Radca Prawny, Junior Partner,