Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

12 May 2011
References
WPT, Podziękowania
Wyrazy szczególnego uznania za podejmowanie cennych inicjatyw wspierających rozwój akademickiej przedsiębiorczości (…) prof. dr hab. Alina WieliczkoPrzewodnicząca Rady DAIP ...
Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Krajská hospodáŕská komora Královéhradeckoého kraje

24 April 2011
References
Krajska hospodarska komora, Referencje
(…) Szczególnie doceniono natychmiastowe odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania. Bardzo pozytywnie oceniono również rozmowy bezpośrednie prowadzone przy udziale tłumacza. (…) BSO Prawo & Podatki pomogła Izbie Gospodarczej ...
Krajská hospodáŕská komora Královéhradeckoého kraje

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

24 January 2011
References
WPT, REFERENCJE BSO SZKOLENIA
(…) Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają pracę ekspertów Kancelarii BSO Prawo & Podatki w zakresie przygotowania szkolenia, umiejętności prezentacji zagadnienia i wiedzy prelegentów. (…) Polecamy Kancelarię BSO Prawo & Podatki ...
Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Hirsch Porozell sp. z o.o.

27 September 2010
References
HIRSCH POROZELL, Referencje BSO Prawo & Podatki
(…) BSO Law & Taxes Bramorski Szermach i Wspólnicy sp. k. offers a specific and detailed knowledge of trade, labor and real estate law, as well as it is able to properly use its knowledge for the benefit of its Clients.mgr inż. Zbigniew SąsiedzkiGeneral ...
Hirsch Porozell sp. z o.o.

Witex Polska sp. z o.o.

1 September 2010
References
WITEX POLSKA, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI
(…) Od wielu lat uzyskuję wsparcie na każdej płaszczyźnie świadczonej pomocy prawnej. Pomoc tę cechuje rzetelność, sumienność oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne zespołu prawniczego i księgowego grupy doradczej BSO. (…)Grzegorz ...
Witex Polska sp. z o.o.