SME Small and Medium | Contract of work and copyright in case of withdrawal from the contract

SME Small and Medium | Contract of work and copyright in case of withdrawal from the contract

3 March 2023
Publications
Odstąpienie od umowy o dzieło a zachowanie majątkowych praw autorskich do wykonanego lub częściowo wykonanego dzieła. ...
SME Small and Medium | Contract of work and copyright in case of withdrawal from the contract