Blog

NOWY SYSTEM E-FAKTUR

4 stycznia 2021
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Podatki

NOWY SYSTEM E-FAKTUR

Na początku grudnia zostały zamieszczone w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założenia projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, w których przewidziana została zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktury ustrukturyzowanej oraz utworzenie nowego systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

FAKTURA USTRUKTURYZOWANA ORAZ KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

Zgodnie z założeniami projektu faktura ustrukturyzowana ma stanowić nowy rodzaj faktury elektronicznej, która obok tradycyjnej formy papierowej oraz innych wprowadzonych już do obrotu gospodarczego form elektronicznych będzie kolejną formą dokumentowania sprzedaży. Wystawianie oraz otrzymywanie takiej e-faktury będzie możliwe za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur, czyli utworzonego specjalnie do tego celu nowego systemu teleinformatycznego KSeF. System ten będzie służyć przede wszystkim do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, oprócz tego również do przechowywania takich faktur, oznaczania ich numerem identyfikującym przydzielonym przez system oraz weryfikowania ich zgodności z określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury. System będzie poddawał także analizie i kontroli dane z e-faktur oraz wysyłał informacje o wystawieniu, odrzuceniu bądź niemożności wystawienia danej faktury.

PRZEWIDZIANE KORZYŚCI ORAZ CELE PROJEKTU

Jakie korzyści są przewidziane przez wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej? Główną zaletą jest na pewno zwolnienie z obowiązku przechowywania oraz archiwizacji faktur wystawionych przy wykorzystaniu KSeF, w tym przypadku zapewnione to zostanie przez administrację podatkową. Oprócz tego w ramach zachęty do korzystania z nowego systemu w projekcie przewidziana została preferencja dla podatników, którzy w całym okresie rozliczeniowym wystawią tylko faktury ustrukturyzowane (oraz spełnią warunki określone w projekcie), w postaci skrócenia terminu zwrotu podatku VAT – z 60 dni na 40 dni.

Jakie są cele wprowadzenia planowanych założeń dotyczących nowego rodzaju e-faktury oraz utworzenia nowego systemu teleinformatycznego KSeF? Przede wszystkim chodzi  o ułatwienie rozliczeń między firmami, podjęcie kolejnych kroków zmierzających do elektronizacji oraz automatyzacji usług administracyjnych oraz uszczelnienia systemu podatkowego – co w konsekwencji ma doprowadzić do uproszczenia samego systemu procesu fakturowania i księgowania transakcji handlowych. Może przyczynić się to do ujednolicenia oraz automatyzacji prowadzenia dokumentacji podatkowej poprzez wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru faktury, zapewniając przy tym bezpieczeństwo transakcji handlowych, prostszy oraz szybszy dostęp do dokumentacji podatkowej oraz zmniejszenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy powinien niebawem trafić do konsultacji publicznych, prace nad projektem zaplanowane są na I kwartał 2021 r. Nie wiadomo jednak jeszcze dokładnie, kiedy planowane zmiany wejdą w życie. Ministerstwo Finansów w zapowiedziach wskazuje wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych w formie dobrowolnej na koniec 2021 r., a obligatoryjnie od 2023 r.

Marianna Kroll, Aplikantka radcowska