Fundacja Rodzinna

?>

Fundacja Rodzinna

Fundacja rodzinna to nowe, korzystne narzędzie umożliwiające w procesie sukcesji ochronę majątku przedsiębiorcy przy jednoczesnym finansowym zabezpieczeniu beneficjentów, w szczególności osób bliskich.

Kancelaria prawna BSO Prawo & Podatki wspiera wszystkich zainteresowanych w podjęciu decyzji o założeniu fundacji rodzinnej. Pomagamy w jej założeniu oraz obsługujemy jej bieżącą działalność pod kątem prawnym i podatkowym.

USŁUGI PRAWNE. JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?

  • przeprowadzamy analizę korzyści wynikających z założenia fundacji rodzinnej w odniesieniu do przedstawionych stanów faktycznych;
  • oferujemy wsparcie prawne i organizacyjne w procedurze zakładania i rejestracji fundacji rodzinnej;
  • sporządzamy treści statutów, regulaminów fundacji rodzinnej;
  • przygotowujemy i opracowujemy dokumentację wewnętrzną, w tym projekty uchwał, umów, protokołów organów fundacji rodzinnej, listy beneficjentów;
  • prowadzimy kompleksową, bieżącą obsługę prawno-podatkową fundacji rodzinnych wraz z outsourcingiem usług księgowych (księgowość finansowa i płacowa);
  • opiniujemy pod kątem prawnym i podatkowym bieżące działania podejmowane przez fundację rodzinną;
  • reprezentujemy fundacje rodzinne przed sądami, instytucjami kontrolującymi, itd.

osoba kontaktowa

mec. Maciej Szermach LL.M.

Telefon: +48 71 346 70 70
Telefon komórkowy: +48 600 999 115
E-mail: maciej.szermach@bso-group.com

tematy powiązane