VI Aukcja Charytatywna 2011

II Aukcja Charytatywna 2006

7 grudnia 2006
Ratusz | Całkowity dochód z imprezy przekazany został dla dzieci, pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii ...
II Aukcja Charytatywna 2006