Szkolenia

Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług

Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług

Dostarczenie praktycznej i szczegółowej wiedzy na temat przyjmowania, obsługi i kompleksowego rozpatrywania reklamacji towarów, praw i obowiązków zarówno klienta, jak i przedsiębiorcy w tym zakresie – to podstawowy cel szkolenia.

Grupa docelowa

Zapraszamy osoby, które w ramach swych zadań zawodowych zajmują się rozpatrywaniem reklamacji oraz gwarancji towarowych i usługowych:

 • pracowników działów obsługi klienta, działów reklamacji czy sprzedaży
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i zarządzające spółkami,
 • właścicieli sklepów internetowych realizujących sprzedaż w oparciu o regulaminy
 • programistów, którzy opracowują procedury związane z realizacją zakupów w Internecie.
PROGRAM SZKOLENIA

1.Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej

 • kodeksowe reżimy odpowiedzialności
 • rękojmia a gwarancja w ujęciu Kodeksu cywilnego – podstawowe różnice
 • uprawnienia kupującego co do wyboru reżimu odpowiedzialności

2. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 • rodzaje i natura wad rzeczy sprzedanej
 • uprawnienia kupującego
 • obowiązki informacyjne i obowiązki staranności
 • czy wolno modyfikować rękojmię za wady?
 • szczególne zasady dotyczące uprawnień kupującego – konsumenta

3. Gwarancja

 • pojęcie „gwarancji przy sprzedaży” i „oświadczenia gwarancyjnego” a gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej
 • sposób formułowania oświadczenia gwarancyjnego i zakres zawartych w nim informacji
 • obowiązki gwaranta
 • terminy związane z gwarancją
 • wykonanie uprawnień z gwarancji a odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi