Blog

Zmiany 2018: jeden przelew składek ZUS od 01.01.2018

28 września 2017
Marzena Hełmecka
Blog, Podatki, Zmiany prawne i podatkowe 2018

Zmiany 2018: jeden przelew składek ZUS od 01.01.2018

Od 01.01.2018 uproszczony zostanie przelew na ZUS. Każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziemy wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podaje się wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

  • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
  • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
  • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
  • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Od 1 stycznia będziemy opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jak np. przelew za prąd. Na przelewie będziemy wpisywać  tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego (nadany przez ZUS).

Każdą wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Płatnika bądź utworzonej przez ZUS, jeśli Płatnik zwolniony jest z jej przekazywania). Podzielona wpłata rozliczona zostanie na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Informację o indywidualnym rachunku bankowym ZUS wysyłać będzie od 01.10.2017 listem poleconym. Do końca roku każdy przedsiębiorca powinien otrzymać taki numer. Jeśli list taki do nas nie dotrze, należy skontaktować się z ZUS, ponieważ od 01.01.2018 dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte.

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Źródło: www.zus.pl