Publikacje

Instrumenty finansowe to też obowiązki sprawozdawcze

13 kwietnia 2015
Publikacje

Instrumenty finansowe to też obowiązki sprawozdawcze

Zawarcie transakcji pociąga za sobą różnorakie obowiązki wobec kilku instytucji. Dotyczy zarówno faktu zawierania transakcji, ich realizacji i wynikających z tego zobowiązaniach podatkowych.

Publikacja dostępna tylko w języku polskim.