Blog

Jednolity Plik Kontrolny – nowe narzędzie kontroli

14 marca 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, JDG, Jednolity Plik Kontrolny, Księgowość spółek

Jednolity Plik Kontrolny – nowe narzędzie kontroli

Od 01 lipca 2016 r. przedsiębiorców poddanych kontroli skarbowej zacznie obowiązywać obowiązek przesyłania organom podatkowym danych księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, tzw. JPK.

Na żądanie urzędnika kontrolującego przedsiębiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty księgowe w postaci pliku o określonym formacie i strukturze, tzw. jednolitym pliku kontrolnym. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie organom kontrolnym przeprowadzanie czynności kontrolno-sprawdzających, zmniejszenie ich uciążliwości, pracochłonności, a w konsekwencji wykazanie nieprawidłowości w naliczaniu i odprowadzaniu podatków.

Wprowadzenie obowiązku przesyłania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r., jednakże małe i średnie firmy  będą objęte dwuletnim okresem przejściowym. Do 30 czerwca 2018 r. będą one mogły skorzystać z możliwości przekazywania danych w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze i formatowi JPK, jednakże po tym okresie stosowanie JPK stanie się obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców.

Większość funkcjonujących obecnie systemów finansowo-księgowych stosuje w komunikacji elektronicznej standard XML, umożliwiający przesyłanie danych drogą elektroniczną,  ich edycję i dalszą analizę przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych. Dlatego też ten format jest podstawą jednolitego pliku kontrolnego. Przystosowanie programów księgowych do nowego wymogu powinno odbyć się w ramach standardowej aktualizacji oprogramowania oferowanej przez jego producenta i nie powinno generować dodatkowych kosztów dla użytkowników.

Ministerstwo Finansów wprowadzając nowy przepis nie ukrywa, że liczy na wzrost skuteczności przeprowadzanych kontroli i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu na poziomie 200-400 mln złotych rocznie. Co to oznacza dla przedsiębiorstw?

Z pewnością zwiększy się liczba kontroli, ich szczegółowość i zakres. Zatem warto już teraz zatroszczyć się o sprawdzenie własnego systemu księgowego oraz jego możliwości i ograniczeń w tym zakresie. W przypadku wystąpienia problemów i obawy przed nadmiernym ryzykiem rozwiązaniem może być skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego, opierającego swoją działalność na sprawdzonych systemach informatycznych i zasadach organizacyjnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.07.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)