KARIERA

?>

PRAKTYKI

Wspieramy studentów i absolwentów w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej. Z realizowanych przez nas programów praktyk i staży skorzystało już prawie 1000 osób. Są to słuchacze polskich uczelni, kierunków prawnych, marketingu i public relations, jak również niemieccy studenci prawa (Szkoła Prawa Polskiego, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie).

Oferujemy:

  • udział w nieobowiązkowych praktykach opartych o autorskie programy edukacyjne;
  • realizację obowiązkowych praktyk studenckich w trybie i na podstawie uczelnianych programów praktyk;

PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE

Program praktyk realizowanych w obszarze prawa i marketingu, oparty jest o idee łączenia uniwersyteckiego kursu oraz oczekiwań i potrzeb stosowania wiedzy w praktyce zawodowej. Praktyki nieobowiązkowe prowadzone są w oparciu o autorskie programy, dostosowane do potrzeb osób kończących naukę w szkole wyższej i stających przed pierwszymi decyzjami mającymi realny wpływ na ich karierę zawodową.

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE

Zakres merytoryczny, czas trwania oraz organizacja praktyki obowiązkowej regulowane są wewnętrznymi zarządzeniami instytucji edukacyjnych. W praktykach obowiązkowych mogą wziąć udział osoby posiadające skierowanie wystawione przez Biuro Karier bądź koordynatora praktyk uczelnianych.

LISTA OGŁOSZEŃ