Szkolenia

Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne

Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

 • kształtować treść umowy zgodnie z zasadą „swobody kształtowania umów”
 • rozumieć pojęcie i charakter prawny wzorca umowy
 • odróżniać w umowie dozwolone i niedozwolone klauzule umowne
 • zabezpieczać zawartość umowy poprzez stosowanie odpowiednich klauzul
GRUPA DOCELOWA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zobowiązane są do przygotowywania i weryfikacji umów z kontrahentami, m.in. pracowników działów handlowych oraz marketingu, ale także właścicieli firm i przedstawicieli zarządów spółek odpowiedzialnych za regulacje umów związanych z bieżącą działalnością firm.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Swoboda umów zobowiązaniowych

 • pojęcie, zakres, granice swobody umów
 • faktyczne ograniczenia swobody umów

2. Wzorce umów

 • pojęcie i charakter prawny wzorca umowy
 • zakres podmiotowy regulacji prawnej wzorców umów
 • związanie wzorcem umowy
 • wzorzec umowy a obrót konsumencki

3. Niedozwolone postanowienia umowne

 • pojęcie i zakres stosowania
 • przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną
 • katalog niedozwolonych klauzul

4. Dozwolone klauzule umowne – charakterystyka i wpływ na postanowienia umowy

 • klauzula salwatoryjna
 • klauzula waloryzacyjna
 • zadatek
 • kara umowna