Galeria

Konferencja PVMP

8 maja 2015
Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy, Konferencja, Krzysztof Bramorski

Konferencja PVMP

Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy to wynik wielomiesięcznych prac zespołu inicjatyw Młodzi Reformują Polskę oraz Młodzi Prawnicy Usprawniają Państwo. Konferencja, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżyła idee publikacji.

Wykład inauguracyjny poświęcony barierom w prowadzeniu działalności gospodarczej wygłosił mec. Krzysztof Bramorski. Mec. Bramorski jest jednym z mentorów projektu, uczestnikiem m.in. paneli eksperckich w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” oraz „Społeczna gospodarka rynkowa”. Kancelaria BSO Prawo & Podatki sprawuje opiekę merytoryczną nad publikacją.

Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy (PVMP)

to – wsparty stypendium im. Lesława A. Pagi – projekt inicjatyw Młodzi Reformują Polskę oraz Młodzi Prawnicy Usprawniają Państwo. Skierowany został do młodych start-up’owców, którzy chcą rozpocząć pracę na własny rachunek, ale powstrzymuje ich niechęć do polskiej biurokracji: stosy niezbędnych formularzy, liczba procedur, które są czasochłonne, ale niezbędne, by rozpocząć działalność w Polsce. Sam podręcznik to efekt wielomiesięcznej – kierowanej przez ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa – pracy młodych prawników, studentów i doktorantów, którzy na kilkudziesięciu stronach zebrali esencję prawnej strony przedsiębiorczości. Odbiorca, który zetknie się z PVMP, znajdzie w nim elementarną wiedzę na temat poszczególnych form prowadzenia przedsiębiorstwa – pod lupę wzięta została, przynajmniej w podstawowym zakresie, każda z możliwości. W opracowaniu znaleźć będzie można także informacje o tym, jak wygląda sytuacja przedsiębiorcy jako podatnika, pracodawcy czy strony umowy cywilnoprawnej. W tej części czytelnik dowie się także o formach finansowania działalności, zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. W ostatniej części opracowania przeczyta natomiast, w jaki sposób może zakończyć prowadzenie działalności, pozna podstawowy przebieg procedury likwidacyjnej i upadłościowej.