Szkolenia

Kara, kontrola, najnowsze zmiany przepisów i wytyczne związane z RODO – czyli, jak przygotować się na kontrole UODO?

Kara, kontrola, najnowsze zmiany przepisów i wytyczne związane z RODO – czyli, jak przygotować się na kontrole UODO?

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) planuje w 2019 r. kontrole przedsiębiorców pod kątem przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji oraz za pomocą monitoringu wizyjnego.

Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO w tych obszarach oraz właściwe przygotowanie do kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne w zakresie stosowania przepisów RODO. W programie szkolenia zostały uwzględnione najnowsze zmiany przepisów,  które zaczną obowiązywać już w maju 2019 r. oraz wnioski wynikające z kary finansowej nałożonej przez UODO.

grupa odbiorców

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników firm, którzy w toku działalności przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów:

 • właścicieli firm, członków zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie przepisów RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • pracowników działów kadr i płac zobowiązanych do szczególnego traktowania danych pracowników;
 • reprezentantów działów handlowych i marketingu wykorzystujących dane osobowe do sprzedaży usług i produktów firmy.

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm prawniczych i doradczych.

program szkolenia

Kontrole stosowania przepisów RODO już trwają. Jak przygotować się na kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Najnowsze wytyczne RODO do wprowadzenia.

1.   Ochrona danych osobowych jako proces. Co się zmieniło przez rok obowiązywania RODO?

 • Jak przebiega reforma: nowelizacje przepisów polskiego prawa, nowe wytyczne i interpretacje przepisów wydane po 25 maja 2018 r.
 • Jak efektywnie wdrażać i wzmacniać ochronę danych osobowych z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa? Doświadczenie praktyka po pierwszym roku wdrażania RODO.

2. Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Na co Urząd zwróci szczególną uwagę podczas kontroli zaplanowanych na 2019 rok?
 •  Jak wygląda kontrola UODO w firmie?
 • Omówienie kary finansowej nałożonej przez UODO.

3. Rekrutacja zgodna z RODO krok po kroku

 • Jak zgodnie z prawem przetwarzać CV i list motywacyjny bez pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Tworzenie bazy kandydatów dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Jak efektywnie przekazywać informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydatom?

4. RODO w świecie cyfrowym

Obowiązki RODO w rekrutacji elektronicznej:

 • Jak przetwarzać dane osobowe pozyskane w rekrutacji elektronicznej? (Facebook, LinkedIn, GoldenLine, Pracuj.pl).
 • Elementy formularzy rekrutacyjnych i kontaktowych wymagane przepisami RODO.

Strony WWW zgodne z przepisami RODO

 • Jakie elementy koniecznie muszą znaleźć się na stronie WWW?
 • Polityka prywatności;
 • RODO a informacja o plikach cookies;
 • RODO a zgoda na e-marketing według nowych przepisów. Obowiązki informacyjne.
 • Ochrona przed wyłudzeniami danych osobowych w firmie.

5. Monitoring w pracy zgodny z RODO

 • Kiedy monitoring jest dozwolony? Jakie jego formy są zakazane?
 • Wszystkie obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego.
 • Monitoring poczty elektronicznej oraz aktywności pracowników w internecie.
 • Monitoring pojazdów służbowych

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą wziąć w nim udziału przedstawiciele firm prawniczych, wewnętrznych działów prawnych i firm doradczych.