Aktualności

Kontrole przestrzegania zasad ochrony danych osobowych (RODO) w 2019 r.

21 lutego 2019
Aktualności, Prawo

Kontrole przestrzegania zasad ochrony danych osobowych (RODO) w 2019 r.

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował roczny plan kontroli na 2019 r. Zgodnie z nim organ ten zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych zarówno u prywatnych przedsiębiorców jak i u podmiotów publicznych. Podyktowane jest to przede wszystkim licznymi skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych jakie otrzymuje Urząd. Zgodnie z opublikowanym planem w 2019 r. kontroli zostaną poddani m. in.:

  • pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji oraz za pomocą monitoringu wizyjnego;
  • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej;
  • podmioty sektora publicznego w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych.

Ponadto Urząd Ochrony Danych Osobowych zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów. Oprócz tego kontynuowane będą kontrole z 2018 r., które dotyczyły m.in. monitoringu wizyjnego.

Szymon Goździk, Prawnik

Tematy powiązane: