Blog

Koszty zakwaterowania pracowników a PIT w Tarczy Antykryzysowej

3 kwietnia 2020
BSO Prawo & Podatki
Blog, Prawo Pracy

Koszty zakwaterowania pracowników a PIT w Tarczy Antykryzysowej

Niestety, wygląda na to, że w obecnym zawirowaniu prawnym nawet twórcy przepisów nie radzą sobie z ich interpretacją. Na stronie rządowej gov.pl znaleźć można niepełne i wprowadzające w błąd pracodawców informacje.

Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w jednej z zakładek dotyczących Tarczy Antykryzysowej, zakwaterowanie i wyżywienie otrzymane od pracodawcy w 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego jest zwolnione z podatku dochodowego. Informacja ta, jakkolwiek nie jest całkiem nieprawdziwa, to jednak jest niepełna. Zwolnienie odnosi się bowiem jedynie do bardzo konkretnej grupy pracodawców – przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie niektórych systemów tzw. „infrastruktury krytycznej”, obejmującej systemy oraz wchodzące w ich skład obiekty, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, czyli działalność:

  • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
  • sieci teleinformatycznych,
  • zaopatrzenia w wodę,
  • transportową,
  • w zakresie produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych,

jak również:

  • dostawców i wykonawców powyższych branż,
  • podmiotów zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego,
  • przedsiębiorców, w stosunku do których wydano polecenie Prezesa Rady Ministrów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W stosunku do takich przedsiębiorców ustawa z 31.03.2020 w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kosztów zakwaterowania i wyżywienia pracowników, jednak takich, które są niezbędne do realizacji obowiązków pracowniczych. W stosunku do innych podmiotów ustawa nie przewiduje takiego zwolnienia, a zatem zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy zwalniające zakwaterowanie z PIT do wysokości PLN 500,00 miesięcznie.

W przypadku wątpliwości prawnych, związanych z przepisami Tarczy Antykryzysowej warto zatem zasięgnąć porady prawnika, aby nie zasugerować się ich niepełną bądź błędną interpretacją, nawet, jeśli znajduje się ona na stronach oficjalnych organów.

Więcej informacji na temat przepisów prawa pracy w stanie epidemii COVID-19 na naszej dedykowanej stronie.