?>

USŁUGI KSIĘGOWE, BIURO RACHUNKOWE

Usługi z zakresu księgowości, jej outsourcingu i usługi kadrowe oferujemy przedsiębiorcom, którzy chcą pozostawić wypełnianie obowiązków niezwiązanych bezpośrednio z głównym zakresem działalności wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

To decyzja przynosząca wymierne korzyści:

 • pozyskanie zespołu o wysokich kompetencjach w obszarze księgowości finansowej i płacowej, doświadczonego w różnych branżach i optymalnie zorganizowanego do świadczenia usług księgowych;
 • zmniejszenie ryzyka błędu związanego z prowadzeniem księgowości i rozliczeń we własnym zakresie;
 • redukcja kosztów – technicznych i personalnych – prowadzenia księgowości i kadr wewnątrz firmy;
 • wyłączenie zagrożeń związanych z realizacją podstawowych zadań w kontaktach z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.

Rachunkowość i Księgowość dla wrocławskich i polskich firm sektora MŚP:

 • nasi księgowi wspierają przedsiębiorców działających w branżach produkcyjnych i usługowych;
 • obsługujemy firmy o różnej formie prawnej – spółki kapitałowe i osobowe, fundacje, stowarzyszenia, jednoosobowe działalności gospodarcze;
 • Wrocławskie biuro rachunkowe BSO prowadzi księgi oraz księgowość kadrowo-płacową firm działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych;
 • rozwinęliśmy ofertę i dostosowaliśmy zakres usług księgowych i kadrowych do potrzeb i specyfiki firm innowacyjnych – technologicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych.

Obsługujemy spółki z kapitałem zagranicznym:

 • prowadzimy księgowość finansową i kadrową spółek zależnych oraz oddziałów spółek zagranicznych;
 • komunikujemy się także w języku niemieckim i angielskim a raportowanie i dokumentację wewnętrzną prowadzimy dwujęzycznie. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdawczości uwzględniającej fachową terminologię niemiecką i angielską;
 • przygotowujemy raporty zgodne z wymaganiami międzynarodowych grup kapitałowych;
 • zatrudniamy certyfikowanych samodzielnych księgowych, specjalistów od kadr i płac, współpracujemy z doradcami podatkowymi i prawnymi.

ZAUFALI NAM

Usługi księgowe we Wrocławiu oraz w całym kraju prowadzimy od 2008 r. Do tej pory wrocławskie biuro rachunkowe BSO zdobyło zaufanie wielu firm reprezentujących różne gałęzie gospodarki i odmienne systemy księgowe, m.in.:

 • CDA Polska sp. z o . o. s. k.
 • Windmoeller Polska sp. z o.o.
 • Westerwelle PL GmbH & CO. KG Odział w Polsce

PRACUJEMY DLA