Dokumentacja księgowa

?>

Dokumentacja księgowa

Przepisy z zakresu rachunkowości i podatków nakładają na przedsiębiorców obowiązek posiadania dokumentacji księgowej określającej zasady finansowo-księgowe obowiązujące w przedsiębiorstwie i wpływające na bezpieczeństwo rozliczeń księgowo-podatkowych firmy.

Jakie usługi oferujemy:
  • opracowujemy Politykę Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont (ZPK) dla jednostek zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości;
  • przygotowujemy instrukcje kontroli i obiegu dokumentów księgowych wewnątrz firmy;
  • opracowujemy regulaminy wynagradzania dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • opracowujemy instrukcje inwentaryzacyjne dla określenia zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych;
  • weryfikujemy dokumentację księgową posiadaną przez przedsiębiorstwo i dostosowujemy zapisy do obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości i podatków.
TEMATY POWIĄZANE
  • przeglądy podatkowe
  • zewnętrzny audyt księgowy