Kadry i płace

?>

OBSŁUGA KADR I PŁAC

W ramach outsourcingu usług kadrowo-płacowych realizujemy zadania profesjonalnego doradcy kadrowego, łączącego prowadzenie księgowości płacowej z zarządzaniem personelem (Human Resources), wsparciem z zakresu prawa pracy oraz zapewniającym zaplecze w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

W ramach outsourcingu kadr i outsourcingu płac:
  • prowadzimy akta osobowe pracowników według zasad przewidzianych w polskim prawie pracy;
  • obliczamy wynagrodzenia, sporządzamy listy płac, karty wynagrodzeń, rozliczamy czas pracy pracowników, ustalamy wymiary urlopów i prowadzimy ewidencje urlopowe;
  • sporządzamy wymagane dokumenty, zaświadczenia, informacje oraz raporty i deklaracje miesięczne oraz roczne dla ZUS;
  • dokonujemy rozliczeń z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzimy dokumentację i naliczamy świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa;
  • rozliczamy podatek dochodowy osób zatrudnionych na różnych podstawach, a także sporządzamy roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, roczne deklaracje o pobranych zaliczkach, roczne zeznania podatkowe pracowników;
  • prowadzimy rozliczenia w zakresie PFRON oraz ZFŚS;
  • reprezentujemy podatnika przed organami US i w trakcie kontroli ZUS;
  • dokonujemy kalkulacji i optymalizacji dotychczasowej wysokości składek ZUS, podatków i kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.
TEMATY POWIĄZANE