Księgowość finansowa

?>

KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA SPÓŁEK I GRUP KAPITAŁOWYCH

Prowadzimy księgi rachunkowe firm zgodnie z polskimi przepisami, w sposób umożliwiający raportowanie również według wymagań grup kapitałowych zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Jakie usługi oferujemy?
 • prowadzimy pełne księgi rachunkowe na podstawie dowodów księgowych;
 • prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR) i inne ewidencje przychodów;
 • rozliczamy podatek dochodowy osób prawnych i fizycznych (CIT, PIT) oraz dokonujemy innych rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 • prowadzimy ewidencje dla potrzeb rozliczania podatku od towaru i usług (VAT) i sporządzamy deklaracje dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców nieposiadających zakładu na terenie polski;
 • prowadzimy wszelkie ewidencje wymagane przepisami m.in.: środków trwałych, wyposażenia itd.;
 • sporządzamy sprawozdania i raporty statystyczne oraz inne, wymagane odrębnymi przepisami, m.in. na potrzeby sprawozdawczości dla GUS, NBP i Urzędu Celnego;
 • sporządzamy sprawozdania finansowe roczne oraz okresowe;
 • sporządzamy skonsolidowane sprawozdania finansowe;
 • pomagamy przy badaniu sprawozdania finansowego;
 • rozliczamy transakcje międzynarodowe (import, eksport, WNT i WDT).
Tematy powiązane
 • zakładanie spółek, oddziałów na terenie Polski
 • doradztwo podatkowe
 • ceny transferowe