Nadzór księgowy

?>

NADZÓR KSIĘGOWY

Usługę nadzoru księgowego kierujemy do firm, które posiadają wewnętrzne działy księgowe. Wspierając merytorycznie pracowników bądź dokonując kontroli i analizy prawidłowości rachunkowości firmy pomagamy zapobiegać negatywnym skutkom błędów w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Jakie usługi oferujemy?
 • weryfikujemy poprawność zapisów księgowych w księgach rachunkowych oraz deklaracjach podatkowych;
 • na bieżąco doradzamy w kwestiach księgowych i podatkowych;
 • kontrolujemy prawidłowość obiegu dokumentów księgowych;
 • wspieramy w zakresie optymalizacji Polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
 • współuczestniczymy w przygotowaniu oraz badaniu sprawozdań finansowych;
 • weryfikujemy poprawność sporządzenia pozostałych raportów finansowych z działalności firmy;
 • nadzorujemy prawidłowość sporządzonych deklaracji podatkowych (VAT,CIT,PIT);
 • weryfikujemy lub sporządzamy sprawozdania statystyczne (GUS, NBP, Izba Celna).

Temat powiązane

 • doradztwo podatkowe
 • przeglądy podatkowe
 • zewnętrzny audyt księgowy
 • dokumentacja księgowa