Zewnętrzne audyty księgowe

?>

Zewnętrzne audyty księgowe

Oferujemy weryfikację podatkowo-księgową mającą na celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń w zakresie badanego obszaru oraz identyfikację zagrożeń podatkowo-księgowych, jakie mogą wystąpić w związku z prowadzoną działalnością.

Jakie usługi oferujemy?
  • przegląd rachunkowy badający zgodność prowadzonych w przedsiębiorstwie rozliczeń księgowych z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości badanego podmiotu gospodarczego;
  • przegląd podatkowy sprawdzający prawidłowość rozliczeń przedsiębiorstwa w świetle przepisów podatkowych (w szczególności uwzględnienie rozliczeń z tytułu: CIT, VAT i PCC);
  • przegląd rozliczeń z podmiotami powiązanymi pod kątem zgodności z przepisami z zakresu cen transferowych (Transfer Pricing);
  • przegląd kadrowo-płacowy weryfikujący prawidłowość zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych;
  • przegląd rozliczeń podatkowych spółek, działających w specjalnych strefach ekonomicznych, z uwzględnieniem prawidłowości kalkulacji wyniku opodatkowanego i wyniku zwolnionego;
  • weryfikację prawidłowości przygotowania sprawozdania finansowego spółki.
TEMATY POWIĄZANE
  • outsourcing księgowy
  • doradztwo podatkowe
  • audyt prawny