Aktualności

Najnowsze zmiany w prawie

10 stycznia 2017
Aktualności, Prawo

Najnowsze zmiany w prawie

2107 r. przyniósł wiele zmian w prawie. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znowelizowała przepisy ponad 18 ustaw. Zmianie uległy zapisy ustaw:

 1. Kodeks cywilny
 2. Kodeks pracy
 3. o drogach publicznych
 4. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 5. prawo budowlane
 6. o rachunkowości
 7. o ochronie osób i mienia
 8. ordynacja podatkowa
 9. o systemie ubezpieczeń społecznych
 10. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 11. Kodeks spółek handlowych
 12. o dozorze technicznym
 13. prawo ochrony środowiska
 14. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 15. o swobodzie działalności gospodarczej
 16. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 17. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  i innych substancji
 18. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem najważniejszych zmian w przepisach w 2017 r.

Tematy powiązane