Blog

RODO | Najnowsze zmiany w e-marketingu

16 kwietnia 2019
Marzena Hełmecka
Blog, Ochrona danych osobowych

RODO | Najnowsze zmiany w e-marketingu

Na przełomie kwietnia i maja br. zmianie ulegną warunki pobierania zgód na działania marketingu bezpośredniego prowadzonego drogą elektroniczną. Chodzi tu przede wszystkim o wiadomości e-mail (np. w ramach newslettera), SMSy czy połączenia telefoniczne, w których przedsiębiorca przedstawia informację handlową o swoich towarach czy usługach.

Od wielu lat obowiązują przepisy, które wymagają uzyskania zgód w sytuacji, gdy informacja handlowa przesyłana elektronicznie jest niezamówiona. Od teraz takie zgody będą musiały odpowiadać wymogom RODO. Co to oznacza? Zgody ten powinny być udzielane dobrowolnie, a jeśli maja formę pisemną, to zapytanie o nie musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Należy również poinformować o możliwości wycofania zgody, a samo wycofanie musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Zdaniem prawnika

W związku z tym każdy przedsiębiorca powinien uważnie przeanalizować wszelkie wykorzystywane sposoby pozyskiwania danych kontaktowych do e-marketingu. Należy rozstrzygnąć, czy w danym kontekście niezbędne jest pobranie osobnej, pisemnej zgody oraz jak skutecznie i sprawnie przekazać informacje o prawie i sposobie jej wycofania. Trzeba też odróżnić omawiane zgody od zgód na przetwarzanie danych osobowych w myśl RODO. Ta różnica może mieć ogromne znaczenie w praktyce, ponieważ pobranie dwóch lub więcej zgód na to samo działanie może nie tylko być nieczytelne dla odbiorcy, ale również sparaliżować działania marketingowe przedsiębiorcy. Wymaga to odpowiedniej znajomości przepisów prawa w tym zakresie. Ponadto należy mieć na uwadze, że naruszenie omawianych wymogów może skutkować m. in. karą finansową nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy grzywną za wykroczenie. Jest to więc wbrew pozorom obszar szczególnego ryzyka.

Szymon Goździk, prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.