Najważniejsze zmiany w CIT 2018

Rok 2018 przynosi kolejne zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych. Prezentujemy najważniejsze zmiany.